Управлението в страната, като механизъм за регулиране на човешките взаимоотношения

Автор: 
Красимира Ненчева
Година: 
2020
Специалност: 
Социология 2 курс
Дисциплина: 
Социология на социалните регулатори
ПриложениеРазмер
PDF icon Разработка на Красимира Ненчева194 KB