Цената на човешкия живот през призмата на филма „Посоки“

Автор: 
Росица Веселинова
Година: 
2020
Специалност: 
Социология 2 курс
Дисциплина: 
Социология на социалните регулатори
ПриложениеРазмер
PDF icon Разработка на Росица Веселинова171.94 KB