Контакти

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
“НЕОФИТ РИЛСКИ”

2700 Благоевград, ул. “Иван Михайлов” 66
уебсайт: www.swu.bg

КАТЕДРА ПО СОЦИОЛОГИЯ
уебсайт: www.sociology-swu.eu

За да изпратите съобщение до Катедра “Социология”, моля попълнете формата: