Интервю БНР - Радио Благоевград, 12.11.2021 г.

Интервю с проф. Валентина Миленкова

БНР, Радио Благоевград, 12.11.2021 г.

„Модерният човек е дигиталният човек. Човекът, който може да се справи с повечето предизвикателства на технологиите, може да усвоява различна информация, може да я сортира и да изрази критична позиция спрямо нея“, коментира за Радио Благоевград проф. Валентина Миленкова, ръководител на катедрата по социология във Философския факултет на Югозападния университет в Благоевград.

Под нейно ръководство се изследва и анализира темата в рамките на проекта „Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства“.

„Положителните страни на дигитализацията, на дигиталните умения и грамотност са много повече от негативните. Единственият начин по който ние можем да ги контролираме, това е да дисциплинираме както себе си, така и децата по отношение на използването, сърфирането и търсенето на информация“, сподели още проф. Миленкова и подчерта важността на връзката между съвременното образование и дигиталната грамотност, на справянето с достоверността на информацията и нейното критично осмисляне.

Цялото интервю с проф. Валентина Миленкова можете да чуете в звуковия файл.

Автор: Росинка Проданова