Проект Дигиталната медийна грамотност 2018-2022 (презентация)

Дигиталната медийна грамотност в „Общество на знанието: състояние и предизвикателства.

Ръководител:

Проф. дсн Валентина Миленкова

Членове:

  • Проф.дсн Добринка Пейчева
  • Проф.д-р Борис Манов
  • Доц.д-р Тодор Тодоров
  • Гл.ас.д-р Диляна Керанова
  • Гл.ас.д-р Владислава Ленджова
  • Докторант Ива Димитрова

Фонд научни изследвания, 2018 - 2022

ЮЗУ “Неофит Рилски”

ПриложениеРазмер
PDF icon Презентация на проекта411.4 KB