Кандидатстудентска кампания 2022

Уважаеми кандидат-студенти,

Обръщаме се към Вас с покана за участие в:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Конкурсът се организира от Катедра „Социология“ при Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Нашият университет предлага отлична възможност за продължаване на образованието Ви в специалност „Социология“.

Социологията е наука, която ще ви помогне във вашата реализация, в намирането на успешна работа в областта на социалното управление, образованието, публичната администрация, неправителствения сектор, медиите, маркетинга и рекламата и други.

Условия на конкурса:

  1. Участниците могат да развият една или повече теми под формата на есе;
  2. Темата е свободно избрана от областта на: образованието, семейството, политиката, религията, масовите комуникации, общуването между поколенията, пазара на труда, миграцията и др.;
  3. Есето да бъде с обем от 3 до 5 страници.

Изпратените разработки получават сертификат за постижения и право за записване в специалност Социология на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

Катедра Социология

Изпратете есе в срок до 31 май 2022 г. като попълните формата:

Данни за участника
Изпращане на есе за конкурса
Изберете файл и натиснете Upload. За да изпратите друго есе, попълнете формата отново.
За да изпратите няколко файла, включете файловете в един ZIP или RAR архив.
Максимален размер на файла: 50 MB.
Разрешени видове файлове: pdf doc docx odt rar zip.
Ако имате въпроси за конкурса, попълнете това поле или се свържете с нас чрез Страницата за контакти.