За нас

Специалност “Социология”

Специалност “Социология” е създадена с решение на Академическия съвет на Югозападния университет от 30 март 1994 г. в съответствие със Закона за академичната автономия от 1990 г.

Електронно списание към Кадедрата по социологияВ специалност „Социология“ има възможност за участие в:

 • Програма Еразъм+
 • Международни и национални изследователски проекти
 • Публикационна дейност чрез електронното списание към катедрата: Проблеми на постмодерността
 • Научни форуми
 • Дейността на Клуба на социолога и Социологическата лаборатория
 • Международен семинар „Медии и образование“

Югозападният университет “Неофит Рилски” в гр. Благоевград

 • Обучава студенти от България и чужбина
 • Предлага богата университетска библиотека
 • Притежава модерна спортна база
 • Осигурява настаняване в общежития
 • Ползване на студентски стол.

Югозападен университет “Неофит Рилски”